126265

Viedokļu festivāls “Es varu” Daugavpilī
14.09.2022


Piektdien, 23. septembrī Augšdaugavas novada kultūras centrs “Vārpa” kļūs par rosīgu platformu Viedokļu festivālam “Es varu”. Tā mērķis ir pulcināt aktīvākos nevalstisko organizāciju biedrus, lauku iedzīvotājus, partnerību pārstāvjus, biedrus, sadarbības partnerus vienkopus, lai rosinātu pieredzes apmaiņu, kur apzināties, ka katrs esam valsts un sabiedrības līdzdalībai ir izšķiroša nozīme. Viedokļu festivālā tiks aicināti viedokļu līderi trīs nozīmīgās tēmās, lai rosināti, mudinātu domāt līdzi, motivētu un radītu pārliecību, ka katram viedoklim ir nozīme.

 

Dalība festivālā ir bez maksas. 

 

Būs iespēja doties uz festivālu ar autobusu 23.09. plkst. 8:50 no Skolas iela 7, Krāslava.

Vietu skaits autobusā un dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc obligāta ir pieteikšanās ŠEIT 

 

Festivālā varēs izteikt viedokli un aktīvi līdzdarboties vai vienkārši būt klāt  šādās tēmās:

  • Mediji

Viltus ziņas un kur ir patiesība? Populisms, tukšas runas, narcisisms un pakāpšanās uz cita pleciem pēdējos gados ir kļuvušas par ierastām lietām. Mēs dzīvojam katrs savā sociālajā burbulī, tik dalītas informācijas un kategorisku viedokļu pasaulē, ka bieži vien vairs neprotam sarunāties – cieņpilni, argumentēti, uzklausot vienam otru un pieņemot, ka katram viedoklim ir tiesības pastāvēt, neatkarīgi no tā, vai tas sakrīt ar mūsējo

  • Kopienu līdzdalība

Kā palīdzēt politikā pieņemt labākus lēmumus: būt par sanitāru sliktiem lēmumiem, sabiedrības līdzdalību dažādās formās. Viedokļi un sarunas par lauku  pilsoniskās sabiedrības tiesisko un finansiālo vidi, kā arī spēju būt efektīviem, atbildīgiem un neatkarīgiem sadarbības partneriem, kā arī uzlabot  spēju veidot dialogu ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, kas atbildīgi par lauku kopienu ilgtspējīgu attīstību, sekmējot šo ierēdņu atbildību par viņu sniegumu pilsoņiem un sabiedrībai kopumā

  • Praktiskais padomdevējs

Mana vieta Eiropā. Kā es varu ietekmēt lēmumus Eiropa? Diskusijas par esošajām ES iespējām un darbību, ļaujot saskatīt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, un ikviena iedzīvotāja nozīmību un proaktīvas rīcības būtiskumu.

 

Festivāla programma 

 

Viedokļu festivālu organizē biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””, Krāslavas rajona partnerība, Preiļu rajona partnerība un Europe Direct Dienvidlatgale, kas tiek rīkots Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Es Dienvidlatgalē varu” ietvaros.

 

Projektu “Es Dienvidlatgalē varu!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 

Papildus informācija:

  • par festivālu: 

mudite.kiselova@gmail.com

  • par organizēto braucienu no Krāslavas uz festivālu

Zane Ločmele - T. 25608232
      Atpakaļ