122529

Tūristam draudzīgs uzņēmējs digitalizācijas laikmetā
08.10.2019


Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" šobrīd piedalās trešā sadarbības projekta īstenošanā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” paredz vairākus apmācību ciklus uzņēmējiem. Pirmajā seminārā, kas notiks  17. oktobrī no pulksten 10:00 līdz 17:00 Rekovas ielā 19, Rekovā, Viļakas novadā, būs iespēja apgūt multimediju dizaina, e-vides piedāvātās iespējas, e-koncepta zināšanas, kā arī iepazīties ar uzņēmēja pieredzi šajā jomā, apmeklējot uzņēmumu, saimniecību.

Programma 

Lūgums pieteikt savu dalību līdz 15. oktobrim, rakstot uz  e-pastu: kraslavaspartneriba@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele). Krāslavas rajona partnerība nodrošina transportu uz/no pasākumu. Vietu skaits ierobežots. Seminārs bezmaksas. Reģistrācija.

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes). 

 
      Atpakaļ