2017

 

Pirmie Veselības svētki Krāslavas novadā

21. - 22. jūlijā Krāslavas pilsētas svētku laikā ikviens tiek aicināts apmeklēt Veselības svētku sarīkojumus. Veselīgi un aktīvi pavadīt svētku dienas...

Vairāk
 

FOTOKONKURSS “VESELĀ MIESĀ VESELS GARS!”

Aicinām iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā, vizuāli rosinot sabiedrību pievērsties veselīgam, aktīvam dzīvesveidam, ikdienas ieradumu maiņai, garīg...

Vairāk
 

Atbalstīts projekts noliktavas iekrāvēja iegādei

Īstenojot šo projektu, SIA „Plasta” iegādāsies jaunu noliktavas iekrāvēju uzņēmuma ražošanas attīstībai un konkurētspējas veicināšanai...

Vairāk
 

Remontdarbi Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcā veiksmīgi pabeigti

Projekta ietvaros baznīcas vecie logi tika nomainīti uz jauniem koka logiem, kas pēc izskata ir analogi iepriekšējiem. Tāpat arī vecās avārijas stāvo...

Vairāk
 

Glokalizācija pieaugušo izglītībā

Kopš pērnā gada rudens Krāslavas rajona partnerība piedalās ERASMUS+ projektā “Glokalizācija pieaugušo izglītībā”, kas apvieno vēl trīs partnerus: Lat...

Vairāk
 

LINC 2017 - starptautiskās pieredzes konference

Laikā no š. g. 9. maija līdz 11. maijam biedrības “Krāslavas rajona partnerība” pārstāvji piedalījās starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017, ...

Vairāk
 

Piedzīvojumu seminārs Somijā. Piesakies!

Krāslavas rajona partnerība piedāvā iespēju pieciem VRG teritorijas jauniešiem (18-29 gadi) piedalīties seminārā "Amaze me LEADER", kas noti...

Vairāk
 

Sertificēts ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts Krāslavā

Saņemot Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, SIA “DROŠĪBA - K” Krāslavā īstenoja LEADER projektu...

Vairāk
 

Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem

3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!" notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju u...

Vairāk
 

Galdniecības pakalpojumu pieejamība Krāslavā

Saņemot Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, IK “Brāļi Vanagi” īstenoja LEADER projektu “Galdniecības iekārtu iegāde jaunu ...

Vairāk
 

Plastmasas spiedliešanas iekārtas iegādes projekta īstenošana

Projekta īstenošana mazinās pasūtījumu izpildes aizkavēšanas risku, nodrošinās produktu nepārtrauktu ražošanu...

Vairāk
 

LEADER projektu 3. kārtas konkursa VRG vērtēšanas rezultāti

3. kārtas konkursam tika iesniegti 48 projekti,- 14 uzņēmējdarbības un 34 sabiedriskā labuma projekti. Līdz š.g. 16. martam tika veikta projektu izvēr...

Vairāk
 

Uzsākta Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas LEADER projekta īstenošana

Finansiālu līdzekļu piesaistei un remontdarbu veikšanai baznīcas draudze izstrādāja projekta pieteikumu un iesniedza to biedrības “Krāslavas rajona pa...

Vairāk
 

Laimes muzejs Indras pagastā

LEADER 2. kārtas projektu konkursā, kas notika no pērnā gada 5. septembra līdz 5. oktobrim, atbalstu guvis projekts "Laimes muzeja" ēkas pie...

Vairāk
 

"Veselības un sociālo pakalpojumu centra "Dagda"" teritorijas sakārtošana

“VSPC “Dagda”” īstenos LEADER projektu teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu un a...

Vairāk
 

Atbalstīts sabiedriskā labuma projekts Dagdas TN teritorijas sakārtošanai

Ar Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tiks veikta Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana, nomainot esošo nolietojušos...

Vairāk
 

Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana

Izsludinātajā ELFLA LEADER projektu konkursā LAD š. g. februāra beigās apstiprinājis projektu “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana”....

Vairāk
 

Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Piesaistot ELFLA LEADER finansējumu, Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu Draudze līdz š. g. 30. oktobrim īstenos projektu, kas paredz at...

Vairāk
 

Projektu rakstītāji piedalās biedrības rīkotajos semināros (VIDEO)

LEADER projektu pretendenti piedalās Krāslavas rajona partnerības rīkotajos semināros, kuros tiek sniegta informācija par dokumentu sagatavošanas nosa...

Vairāk
 

LEADER projektu konkursa seminārs par projekta veidlapu aizpildīšanu

Š. g. 1. februārī biedrība organizē semināru LEADER projektu pretendentiem par projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un aizpildīša...

VairākArhīvs
2024 (9)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)