Video galerija

<- Atpakaļ

Pieredzes brauciens uz Valmieras, Smiltenes, Rūjienas novadiem

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība", Leader pieejas projekta ietvaros, 2022. gada jūlijā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu "LEADER projekti Ziemeļvidzemē, labā prakse un projektu ieguldījums teritorijas attīstībā". Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tika apskatīti vairāki Vidzemes vietējo rīcības grupu - biedrības "Abulas lauku partnerība" un biedrības "No Salacas līdz Rūjai" - īstenotie Leader projekti

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķi:

  • Iepazīties ar vietējās rīcības grupu Leader pieejas pasākuma ietvaros īstenotajiem projektiem;
  • Piedalīties domnīcā un formulēt priekšlikumus tālākai Krāslavas rajona partnerības un projektu pretendentu sadarbībai Krāslavas novada teritorijā;
  • Ieteikt priekšlikumus turpmākajiem darbību virzieniem 2023.-2027. gada plānošanas periodā.

Brauciena programma 

Pieredzes apmaiņas brauciena izdevumi tika segti ELFLA finansēta projekta Nr.16-00-A019.440-000031 “Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros.

 

Foto no brauciena dalībnieku arhīviem.