Video galerija

<- Atpakaļ

Pieredzes brauciens pie Braslas un Jūrkantes VRG (26.-27.07.2023.)

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" Leader pieejas pasākuma ietvaros, 2023. gada jūlijā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu "Iepazīsti aktīvos darītājus Cēsu un Limbažu novados". Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tika apskatīti vairāki vietējo rīcības grupu "Vidzemes lauku partnerības "Brasla"" un "Jūrkante" īstenotie Leader projekti. 

Pieredzes apmaiņas brauciena uzdevumi:
  • Iepazīties ar vietējo rīcības grupu Leader pieejas pasākuma ietvaros īstenotajiem projektiem;
  • Veicināt Krāslavas novada teritorijas projektu pretendentu pieredzes apmaiņu un sadarbību;
  • Stimulēt jaunas projektu idejas 2023.-2027. gada plānošanas periodā.

Brauciena programma

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciena izdevumi tika segti ELFLA finansēta projekta Nr.16-00-A019.440-000031 “Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros.

 

Foto no brauciena dalībnieku arhīviem