Par Krāslavas rajona partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārzemēs dzīvojoša fiziska vai juridiska persona, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt partnerības mērķa sasniegšanu, rakstiski izsakot savu vēlmi.

Pašvaldību pārstāvji:

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Marita Grebeža

Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja

Artjoms Gekišs Krāslavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļa būvinženieris

Uzņēmēji:

Ivars Geiba

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”, Krāslavas rajona Lauku konsultāciju biroja vadītājs

Inga Zemdega - Grape 

SIA „Nemo” valdes priekšsēdētāja

Nevalstiskās organizācijas:

Iveta Leikuma

Sabiedriskās organizācijas „Skaistas atbalsta centrs” valdes locekle

Maija Šemele

Jauniešu kluba „Robežnieku kodols” valdes locekle

Raisa Vagale

Ģimenes atbalsta centra „Atvērtība” valdes priekšsēdētājas vietniece

Terēze Brazeviča

Biedrības "Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība" biedrs

Aina Odiņeca

Jauniešu biedrības "Dagne" valdes locekle

Mārīte Zariņa

Dagdas invalīdu biedrības "Nema" valdes priekšsēdētāja

Fiziskas personas:

Aina Dzalbe

Krāslava

Gunta Ahromkina

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads

Zane Ločmele

Izvaltas pagasts, Krāslavas novads 

Lilita Dzalbe

Aulejas pagasts, Krāslavas novads