Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA stratēģija)

 Rīcības plāns 2023. - 2027. gadam

 

 * * * * * * *


 Rīcības plāns no 2015. gada līdz 2023. gada 31. decembrim 

 

* * * * * * *

Kopš 2021. gada 1. jūlija  biedrība "Krāslavas rajona partnerība" turpina SVVA stratēģijas ieviešanu Krāslavas novada teritorijā.

* * * * * * * 


Vietējās stratēģijas īstenošana Dagdas un Krāslavas novados, kā arī Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos tika uzsākta 2009. gada augustā, izsludinot projektu konkursus atbilstoši Rīcības plānam (precizēts 31.10.2014.).
Ar rīcībām, tām pieejamo finansējumu, kārtu īstenošanas termiņiem var iepazīties šeit