128993

6. Latvijas Lauku kopienu parlaments – viedokļu rezonanse viedai attīstībai
01.06.2023


Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus, kā arī iniciatīvu īstenotājus no visas Latvijas, PIETEIKTIES dalībai 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas šogad notiks Madonas novada Ērgļos no 14. līdz 16. jūnijam, lai mainītos pieredzēm, iesaistītos cieņpilnās diskusijās, rastu jaunas sadraudzības ideju īstenošanai un smeltos iedvesmu no citiem Latvijas lauku attīstības ekspertiem un praktiķiem, uzzinātu par jaunām metodēm un sekmētu rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Kopienu parlamenta trīs dienu norises laikā patiesus un praktiskus ziņojumus, pieredzes stāstus un uzrunas sniegs aptuveni 70 praktiķi, pētnieki, politikas veidotāji, uzņēmēji, aktīvisti un citi pārstāvji no dažādiem sektoriem kopienās, novados, nacionālā un Eiropas mērogā.

 Programma

14. jūnija pēcpusdienā, sākoties Lauku parlamentam, būs iespēja izzināt 14 jaudīgus atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" kandidātu un citu spēcīgu Latvijas kopienu stāstus un praktiskās atziņas. Sarunu sesijas noslēgumā notiks arī ilgi gaidītā iniciatīvas Atpazīstamības zīme “VIEDAIS CIEMS 2023” atklāšana! Programmas turpinājumā uzņēmēji un praktiķi dalīsies ar ziņojumiem par savu pieredzi, ieviešot jauninājumus lauku ekonomikā un radot inovatīvus produktus un pakalpojumus, kā arī par to ietekmi uz sociālo vidi un kopienām lauku reģionos. Vakara izskaņā būs iespēja doties Ērgļu izziņas pastaigā. Dalībnieku pulcēšanās vakarā notiks Ērgļu stacijā.

 

15. jūnijā Lauku kopienu parlamenta oficiālajā atklāšanā dalībniekus sveiks mājinieki - Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre un Madonas novada fonda vadītāja Jogita Baune. Augsta līmeņa paneļa sesijā Zemkopības ministrs Didzis Šmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece dabas aizsardzības un pašvaldību jautājumos Inga Priede, biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka, Lietuvas Seimas deputāte Guoda Burokienė, Eiropas Lauku pakta koordinācijas biroja vadītāja Pascale van Doren un ministra vietnieks Čehijas Reģionālās attīstības ministrijā Radim Sršeň kopīgi izzinās veiksmīgu Latvijas un ārvalstu risinājumu pieredzi, identificējot izaicinājumus un prioritātes lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā. Ar iedvesmas uzrunām uzstāsies Anna Egliena no Broņislavas Martuževas fonda “Rakstītāja”, domnīcas ARC2020 prezidents Hannes Lorenzen un Videga Strautniece no Lauku partnerība “Lielupe”

Dienas turpinājumā notiks nozīmīga saruna par metodēm un rīkiem kopienu un teritoriju attīstībai laukos, kas  var radīt patiesas pārmaiņas teritorijas attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kurā ar savu redzējumu dalīsies  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, Anda Briede no Cēsu rajona Lauku partnerības un Pēteris Pētersons no Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes. Ar iedvesmas uzrunām par viedu lauku attīstību un sadarbību uzstāsies ASV Aiovas Štata Universitātes arhitektūras profesore Kimberlija E. Zarekora un Helmuts Baņukalns no biedrības “Domas dabā”. 

 

Ceturtdienas pēcpusdienā divās sesijās, katrā ar 8 paralēlām tematiskajām darba grupām, Kopienu parlamenta dalībnieki izzinās labās praktiķu pieredzi un ekspertu un politikas veidotāju viedokļus, kā arī diskutēs par situāciju un nepieciešamajiem risinājumiem tādās jomās kā iedzīvotāju padomes, vietrade kopienās, daudzveidīgi rīki līdzdalībai pašvaldībā, jaunu zināšanu un jauninājumu ienešana lauku teritorijās, vietējie produkti bērnu ēdināšanā StartUp un viedie ciemi, mākslīgais intelekts ekonomikas attīstībai, LEADER pieeja, stratēģiskas attīstības pieejas, bioreģioni, kā arī citiem reģionu attīstībai būtiskiem jautājumiem.

Oficiālo dienas daļu Kopienu parlamenta dalībnieki noslēgs vakarēšanā Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” ar garšu izziņu, degustējot vietējos produktus no dalībnieku pārstāvētajiem reģioniem Latvijā un Eiropā, Ērgļu aktīvistu uzvedumu lauku spēcināšanai, tirdziņu un muzikālu priekšnesumu. 

 

16. jūnijā rīts sāksies ar kalna iešūpošanās rituālu kopā ar režisoru Ivaru Zviedri, kā arī spēka un iedrošinājuma vārdiem no Eiroparlamenta deputāta un politologa Ivara Ījaba,  Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores Signes Pujātes un Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktores Jeļenas Šaicānes. Turpinājumā Lauku kopienu parlamenta dalībnieki piedalīsies diskusijās, lai, ņemot vērā Kopienu parlamenta darba grupu un sarunu rezultātus, iniciētu veiksmīgu risinājumu un jaunu iespēju īstenošanu lauku telpā un sekmētu šīm iniciatīvām atbalstošu vidi, uzklausot arī viesus no dažādiem sektoriem - Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktori Lieni Jansoni, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktoru Raivi Bremšmitu, Agroresursu ekonomikas institūta pētnieku Armandu Pužuli, biedrības “Sateka” vadītāju Daigu Gargurni, Edgaru Pauloviču no Salgales atbalsta biedrības, Lindu Jākobsoni-Gavalu no Gribu palīdzēt bēgļiem un Juri Jātnieku no Vides konsultatīvās padomes. 

 

Piektdienā notiks Kopienu parlamenta lielā kulminācija ar Rezolūcijas prezentāciju - prioritātēm un rīcību plānu veicamajiem uzdevumiem lauku un mazo pilsētu attīstībai un stiprināšanai turpmākajos divos gados. Šogad pasākuma vadmotīvs būs vieda lauku sarukšana - iedzīvotāju skaita samazināšanās, ekonomikas stagnācija, pakalpojumu pieejamības samazināšanās lauku teritorijās, liek pārskatīt līdzšinējo lauku politiku, veidojot viedus, vietējās vajadzībās un mūsdienu iespējās balstītus proaktīvus un pārnozariskus risinājumus kvalitatīvas dzīves nodrošinājumam lauku kopienām.

Pēc oficiālās Kopienu parlamenta daļas, dalībnieki aicināti doties kādā no 3 pieredzes braucienu maršrutiem, lai klātienē satiktu un izzinātu Madonas novada uzņēmējus, uzklausītu iedzīvotāju īstenoto LEADER projektu stāstus, kā arī aplūkotu novada tūrisma piesaistes objektus.

 

Reģistrācija atvērta vēl tikai līdz 7. jūnijam vai kamēr pieejamas vietas! Kopienu parlamentā ir iespēja piedalīties ikvienam interesentam! Latvijas Lauku forums aicina izmantot iespēju un kļūt par divgades grandiozākā lauku kopienu salidojuma dalībnieku, lai kopīgi izzinātu veiksmīgu risinājumu pieredzi, satiktu jaunus sadarbības partnerus un gūtu iedvesmu no līdzīgi domājošiem aktīvistiem, izzinātu jaunās tendences un uzzinātu ko jaunu, kā arī identificētu aktuālo lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā. Reģistrācija dalībai un plašāka informācija par Kopienu parlamenta aktualitātēm pieejama mājas lapā parlaments.laukuforums.lv. Dalība parlamentā ir bez maksas un pasākums notiks latviešu valodā.

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk nekā 80 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Latvijas Lauku kopienu parlamenta kustības, ko 2012. gadā uzsāka Lauku forums, mērķis ir izveidot spēcīgu lauku pilsoniskās sabiedrības balsi, katru otro gadu pulcējot vairākus simtus kopienu pārstāvju, reģionu attīstības profesionāļu, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvju un politikas veidotāju, kuri līdzvērtīga dialoga rezultātā nonāk pie vienošanās par svarīgākajiem nākamajos gados veicamajiem darbiem lauku kopienu stiprināšanai. 

 

Kontaktinformācija:

Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums izpilddirektore

Tālruņa numurs: +371 288554

      Atpakaļ