128760

Kopienu aktīvisti spriež par labdarību
10.05.2023


9. maijā Krāslavas rajona partnerības telpās pulcējās Krāslavas aktīvāko biedrību līderi,  pašvaldības darbinieki un Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji, lai diskutētu par kopienu filantropijas praksi un iespējām.

Diskusijas iniciators bija nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš jau kopš 2013. gada darbojas Preiļu un Līvānu novados ar mērķi stiprināt vietējo kopienu caur labdarību un ziedojumu piesaisti. Nodibinājums administrē ziedotāju finansētās stipendiju programmas, Preiļu un Līvānu pašvaldību grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, sniedz palīdzību nelaimē un grūtībās nonākušiem, kara bēgļiem no Ukrainas, kā arī sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Viduslatgales pārnovadu fondam ir bagāta pieredze gan ziedojumu piesaistē no iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan labdarības akciju un kampaņu rīkošanā, tāpēc var dot savu redzējumu par filantropiju.  Taču arī Krāslavas puses biedrības līdzās pilsonisku un iedzīvotājus iesaistošu aktivitāšu īstenošanai ir pieredzējušas ziedojumu piesaistē un labdarības pasākumu rīkošanā. Krāslavas Māmiņu klubs, Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas komiteja, biedrība “Pīlādzītis klubs”, ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”, Cilvēka attīstības centrs, Krāslavas rajona partnerība – katra biedrība savā veidā un apjomā iesaista līdzcilvēkus aktivitātēs, kas apvieno un veido patīkamāku un drošāku vidi un sabiedrību. Un gandrīz katra ieceres īstenošana paredz arī brīvprātīgo darbu un resursu ziedošanu.

Seminārs bija laiks un vieta, kur klātienē satikties apkaimes labas gribas cilvēkiem un pārliecināties, ka esam uz viena viļņa. Semināra dalībnieki atzīmēja, ka izdodas uzrunāt un iesaistīt kopienas veidošanā gan ģimenes, gan arvien biežāk arī uzņēmējus. Īpaši iedvesmojoši ir gadījumi, kad atbalstītāji vai ziedotāji atrod biedrības un sadzird vajadzības paši, bez uzrunāšanas un pārliecināšanas. Veiksmes faktors ir arī tas, ja uzņēmējam pašam ir labdarības darba pieredze, kā tas ir biedrības “Adamova” gadījumā, kurā apvienojas sabiedriskais darbs ar sociāli atbildīgu saimniecisko darbību. 

Jāatzīst, ka personīgie kontakti vienmēr visos laikos ir svarīgi, lai cilvēkus iesaistītu gan brīvprātīgajā darbā, gan atbalsta aktivitātēs. Semināra dalībnieki atzina, ka tieši tā jau arī veidojas stipras kopienas, kad iepazīstot viens otru tuvāk, no svešiniekiem un kaimiņiem kļūstam par draugiem un savējiem.

Viduslatgales pārnovada fonda komanda stāstīja par teicamo sadarbību ar Preiļu un Līvānu pašvaldībām un to deleģēto uzdevumu administrēt mazo grantu projektu ieviešanu. Krāslavas nevaldības organizācijām arī ir lieliska sadarbība ar pašvaldību gan kopējo aktivitāšu īstenošanā, gan atbalstot organizāciju darbu. To apliecina arī pašvaldības pārstāvju ieinteresētā dalība seminārā. 

Seminārs tika organizēts sadarbībā ar biedrību “Krāslavas rajona partnerība”. 

Līdzīgi semināri jau notikuši Augšdaugavas un Rēzeknes novados, un tiks organizēti arī Balvu un Ludzas novados. Seminārus finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina Viduslatgales pārnovadu fonda projekta “Labdarības aplis” ietvaros.

 

Sagatavoja Evija Gurgāne, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes priekšsēdētāja
      Atpakaļ