126009

Krāslavā notiks pasākums "Demokrātijas laboratorija kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu"
21.08.2022


Lai iedzīvotājiem paplašināt zināšanas par Eiropas Parlamenta darbību, apspriestu Latvijas un Eiropas šodienas izaicinājumus u.c. aktuālos tematus “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku un Dienvidlatgales vietējo rīcības grupu apvienību aicina interesentus uz pasākumu "Demokrātijas laboratorija kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu".


Tikšanās notiks 2022. gada 26. augustā no plkst. 11:00 līdz 12:20 Krāslavas novada centrālās bibliotēkas telpās (Dīķu iela 5, Krāslava).

 

Ivars Ījabs, aicinot interesentus uz pasākumu, saka: "Kopš 24. februāra situācija ir mainījusies. Eiropā ir beidzies ilgstošs miera periods, un tā sekas mēs arvien vairāk sajūtam savā dzīvē. Ko Eiropas Savienība šogad var palīdzēt mums ar enerģijas cenām? Kas ir neizdarītie darbi Latvijai, lai mēs nākotnē būtu noturīgāki pret krīzēm? Kādas sekas Eiropai nesīs Krievijas agresija Ukrainā? Visos šajos jautājumos svarīgs ir īpaši svarīgs mūsu reģionu cilvēku viedoklis, jo Latvija tiešām nav tikai Rīga".

 

Ivars Ījabs ir vienīgais deputāts no Latvijas, kurš strādā Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Enerģētikas savienība ir viens no Eiropas integrācijas vērienīgākajiem projektiem, un topošie ES valstu Nacionālie enerģētikas un klimata plāni 2021.-2030. gadam ir ietvars, kurā tiks īstenoti arī kopējie mērķi klimata aizsardzības jomā. Līdz ienākšanai politikā, bijis latviešu sabiedrībā plaši pazīstams politologs, publicists, asociētais profesors Latvijas Universitātē un pētnieks LU Sociālo un politisko pētījumu institūtā.

 

Pasākums būs "Viedokļu festivāla" aizsākums, kuru, 2022. gada 23. septembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā "Vārpa" rīkos “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs kopā ar Augšdaugavas, Krāslavas un Preiļu vietējām rīcības grupām.

 

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

 

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs
      Atpakaļ