128351

Krāslavas jauniešu kluba aktivitātes
02.04.2023


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Krāslavas novada domes atbalstu Krāslavā, Rēzeknes ielā 45, PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās, jau sesto gadu darbojas Krāslavas jauniešu klubs. 

Projektu “Jauniešu kluba ierīkošana Krāslavā” īsteno biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Krāslavas novada iedzīvotāju - jauniešu radošai pilnveidei, jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, veicinot viņos iniciatīvu darboties, patriotismu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Sadarbojoties ar Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma (PIKC RVT ) Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, tiek īstenoti dažādi projekti. 

Pateicoties jauniešu kluba aprīkojumam foto/video studijai, jauniešiem ir iespēja pašiem veidot foto un video sižetus par savu pilsētu, novadu, sabiedriskās dzīves aktualitātēm, un jauniešu pasākumiem.

Jauniešu kluba telpās ir novusa spēles komplekti un spēļu galds ar maināmām virsmām dažādām spēlēm, ko jaunieši izmanto brīvā laika pavadīšanai.

Piemēram, pagājušā gada 18. novembrī notika projekta “Emociju lāde” aktivitāte “Uzdrošinies!”, kurā jauniešu kluba biedri un PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi piedalījās šķēršļu skrējienā, kas norisinājās meža masīvā aiz Krāslavas slimnīcas. Skrējiens ar uzdevumiem notika svaigā gaisā, komandas sacentās veiklībā, pildot dažādus sporta uzdevumus, kas veicināja sadarbību, saliedētību, uzticēšanos un cīņas garu. 

Šī gada Valentīndiena jauniešu klubā, RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās noritēja radoši un ar cepumu smaržu.

Jaunieši Valentīndienas rītā visus audzēkņus un pedagogus sagaidīja ar cepumiem. Ar pašu ceptiem gardumiem tika cienāti visi tehnikuma audzēkņi, pedagogi un darbinieki. Visas dienas garumā darbojās foto stūrītis, ko izveidoja Krāslavas jauniešu kluba biedri.

Krāslavas novada jaunieši tiek aicināti iesaistīties Krāslavas jauniešu kluba aktivitātēs. Kontakttālrunis: 28304906 Agita Svarinska, biedrības “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” vadītāja.

Projekts “Jauniešu kluba ierīkošana Krāslavā” (Nr.17-03AL33-A019.2202-000015)  tika īstenots piedaloties biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 2017. gadā  izsludinātajā LEADER projektu konkursa apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 9550 EUR, no kuriem 90%  (8595 EUR) finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% (955 EUR) Krāslavas novada dome.

 

Iveta LEIKUMA,

projekta vadītāja

 

 
      Atpakaļ