127949

Pavasarī turpināsies Zirga ezera pludmales labiekārtošana
24.02.2023


Zirga ezera pludmale ir vienīgā publiskā peldvieta Krāslavas novadā, uz kuru brauc peldēties un atpūsties gan vietējie iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi. Tā ir iemīļota un pieprasīta vieta brīvā laika pavadīšanai. 2021. un 2002. gadā Zirga ezera pludmalē jau ir veikti labiekārtošanas darbi. Bet, ņemot vērā šīs vietas popularitāti, kā arī pamatojoties uz iedzīvotāju viedokli, tika secināts, ka darbi ir jāturpina. 

Zirga ezera publiskās pludmales labiekārtošanai, nodrošinot gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tūristiem pēc iespējas kvalitatīvāku, tīrāku, drošāku vidi un uzlabojot pludmales pieejamību, biedrība “Krāslavas Volejbola klubs” sadarbībā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru izstrādāja projekta pieteikumu un iesniedza biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajam atklātajam projektu konkursam aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta iesniegums Nr. 22-03-AL33-A019.2201-000003 “Zirga ezera publiskās pludmales labiekārtošana Krāslavā” ir apstiprināts nepieciešamais finansējums pludmales labiekārtošanai.  

Projekta mērķa sasniegšanai ir plānotas sekojošas aktivitātes:

  • Jaunas tualetes uzstādīšana. Jāatzīmē, ka esošā tualete, kas atrodas pludmales teritorijā jau 18 gadus, ir novecojusi. Projekta ietvaros tiks uzstādīta jauna tualete no ūdensizturīga bērza saplākšņa, paredzot notekūdeņu hermētisku krājtvertni.
  • Piecu solu  un piecu atkritumu tvertņu uzstādīšana.
  • Koka laipas ierīkošana. Pludmales zonā plānots izgatavot un uzstādīt 70 m garu un 1,2 m platu koka laipu.
  • Bērnu spēļu zonas papildināšana ar jaunu aprīkojumu – bērnu šūpolēm “Ligzda” un piramīdu. 
  • Divu volejbola tīklu iegāde pludmales volejbola spēļu nodrošināšanai.

Projekta ietvaros īstenotas aktivitātes sekmēs pludmales potenciāla attīstību, piesaistīs vēl vairāk apmeklētāju un padarīs šo vietu pievilcīgāku, drošāku un sakoptāku. Tūristiem, pēc atpūtas pludmalē, paliks iespaids par sakoptu vidi un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā kopumā.

Projekta izmaksas aktivitāšu īstenošanai ir paredzētas 27 331,36 EUR apmērā, tajā skaitā 24 598,21 EUR (90%) - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums un 2 733,13 EUR (10%) - Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz veiktās tirgus izpētes rezultātiem projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, biedrība “Krāslavas Volejbola klubs” noslēdza līgumus ar SIA “GoPlay” un SIA “Līgaiši”. Piemērotu laika apstākļu gadījumā darbus plānots uzsākt aprīlī un pabeigt maijā. 

 

Informāciju sagatavoja

Biedrības “Krāslavas Volejbola klubs” valdes priekšsēdētājs

Dmitrijs Duškins

 
      Atpakaļ