123218

Pieredzes apmaiņas seminārs
04.04.2022


Pieredzes apmaiņas klātienes seminārs 11.04.2022., kā veidot mūsdienīgu, funkcionējošu dabas un aktīvā tūrisma piedāvājumu. Seminārā iegūsiet zināšanas, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu dabas vai aktīvā tūrisma pakalpojumu. Aicinām pieteikties cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC"  nodarbībai “Dabas un aktīvā tūrisma pakalpojumi”. 

Pieteikšanās obligāta ŠEIT

Semināra darba gaita ŠEIT  

Seminārs notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” (Nr. 19-00-A019.332-000007) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes). 

 
      Atpakaļ