131987

Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem
02.05.2024


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” š. g. 9. maijā plkst. 13:00 Skolas ielā 7 (3.stāvā, aktu zālē), Krāslavā organizē semināru par atklātu projektu konkursu, kas attiecas  uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam rīcībām:

 

1.1.Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

 

1.2.Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī   jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

 

1.3. “Lauku biļete”.

 

Semināra laikā tiks sniegts informatīvs atbalsts LEADER projektu sagatavošanā par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un  projektu iesniegšanas nosacījumiem, dokumentiem, vērtēšanas kritērijiem, raksturīgākajām kļūdām projektu sagatavošanas un īstenošanas procesā, kā arī par ALTUM finansējuma piesaistes iespējām un piedāvājumiem uzņēmējiem. 

 

Konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums – 400 000 EUR. 

 

Minimālā atbalsta intensitāte – 40 %, maksimālā  – 75 %.

 

Projektu pieteikumu iesniegšana notiks tikai elektroniski no 2024. gada 5. maija līdz 2024. gada 5. jūnijam plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. informatīvs atbalsts LEADER projektu sagatavošanā par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par projektu iesniegšanas nosacījumiem.

Informācija par projektu konkursu ŠEIT

 

Plašāka informācija:

Zane Ločmele

karaslavaspartneriba@inbox.lv

un 

tīmekļa vietnēs:

www.kraslavaspartneriba.lv 

www.lad.gov.lv 

 

    
      Atpakaļ