126487

Tikšanās ar Šķeltovas, Kastuļinas, Grāveru pagastu iedzīvotājiem
07.10.2022


Turpinām tikties ar Krāslavas novada iedzīvotājiem. Aicinām ikvienu, kam rūp sava pagasta un novada nākotne, piedalīties domnīcā "Es un mans novads" š.g. 18. oktobrī pulksten 10:00 Šķeltovas TN, Daugavpils ielā 7, Šķeltovā. Uz šo tikšanos aicināti Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas, kā arī citu pagastu iedzīvotāji.

Piedāvājam arī Krāslavas iedzīvotājiem doties uz šo tikšanos, piesakoties e-pastā kraslavaspartneriba@inbox.lv  

Līdz šim jau notikušas diskusijas ar Indras un Robežnieku pagasta iedzīvotājiem, ar Dagdas pilsētas un apkaimes pagastu iedzīvotājiem. Diskutējām par padarītajiem darbiem un domājām par iecerēto, par to, kas veicinātu novada attīstību un uzlabotu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem.

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, kas darbojas Krāslavas novada teritorijā un piesaista ES fondu līdzekļus, lai īstenotu vietējo iedzīvotāju vajadzības, kopā ar domnīcas dalībniekiem diskutēs par aktivitātēm, kas ir svarīgas un aktuālas tuvākajos gados.

Ja  esi jaunietis, seniors, strādājošais, zemnieks, uzņēmējs, māmiņa, tētis, brīvprātīgi darbojies biedrībā un esi Krāslavas novada iedzīvotājs, aicinām iesaistīties un dalīties ar savu redzējumu par iespējām!

Kopā apkoposim un novērtēsim paveikto 2015.-2020. plānošanas periodā. Diskutēsim par rīcības plāna izstrādi, lai  pagastu iedzīvotāju vēlmes un aktivitātes tiktu iekļautas biedrības stratēģijā līdz 2027. gadam.

Biedrības pārstāvji uzklausīs un arī rosinās kopā domāt par iedzīvotāju vajadzībām.

***Mēs nerunāsim par politiku, mēs runāsim par novada nākotni***

 
      Atpakaļ