122254

Uzsākta dabas objekta labiekārtošana pie Aulejas ezera
09.10.2012


 

2012.gada septembra vidū Krāslavas novada Aulejas pagastā uzsākta dabas objekta labiekārtošana pie Aulejas ezera. Labiekārtošanas darbi tiek veikti ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.  
Projekta „Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā” mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem Aulejas pagasta Aulejas ciemā. Projekta ietvaros paredzēta teritorijas labiekārtošana pie Aulejas ezera 3900 m2 platībā - laukuma atbrīvošana no krūmiem, koku celmiem, virsmas planēšana, drenējošā smilts slāņa uzbēršana un pludmales aprīkošana, uzstādot 3 koka solus, koka pārģērbšanās kabīnes, koka WC un iegādājoties plastikāta laivu. Tāpat Aulejas ezerā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pontonu tipa laipa ar laivu piestātni.
Labiekārtošanas darbus veic SIA „Līgaiši”, paredzamais labiekārtošanas darbu pabeigšanas laiks – 2012.gada 20.novembris.
Kopējās projekta izmaksas - 4800,00 Ls, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai paredzamais  finansējums 3570,49 Ls (90% no attiecināmajām izmaksām.

Aivars Umbraško,
Aulejas pagasta pārvalde
      Atpakaļ