122315

Uzsākta ERASMUS projekta īstenošana
24.09.2014


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” ir iesaistījusies ERASMUS atbalstītā starpvalstu projekta „Youth exchange for rural youth” īstenošanā, attīstot jaunatnes līderu un darbinieku kompetences (prasmes, zināšanas un attieksmi) un nodrošinot pieredzes pārnesi darbā ar jauniešiem.

Projekta mērķa sasniegšanai plānots īstenot apmācību kursu 28 mērķa grupas dalībniekiem no organizācijām, kas darbojas Latvijas, Lietuvas, Somijas, Polijas, Gruzijas, Balktrievijas, Ukrainas un Moldovas lauku rajonos.

Apmācību plānotais rezultāts ir jauniešu projektu ideju ģenerēšana īstenošanai nākotnē, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu apmaiņas projektiem, kas palielinās jauniešu nodarbinātības iespējas. Dalībniekiem būs iespēja ne tikai mācīties un sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu, bet arī atrast projektu partnerus un vienoties par turpmāko projektu idejām reālai sadarbībai nākotnē.

Apmācību kursu plānots īstenot no 2014. gada 9.decembra līdz 18. decembrim Lietuvā, Viļņas apriņķa Daugirdiškės ciemā. No projekta līdzekļiem tiks segti dalībnieku ceļa, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumi.

Interesenti dalībai projektā lūgti pieteikties rakstot Guntai Čižikai uz gunta@kraslava.lv līdz 26.09.2014.

 


      Atpakaļ