122353

PIEDALIES APTAUJĀ!
13.07.2015


  

 

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" (vietējā rīcības grupa) sadarbībā ar IK "TG IDEJU LIDLAUKS" veic pētījumu par īstenoto "Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģiju 2009. - 2013. gadam" (turpmāk tekstā - stratēģija).

Pētījuma mērķis ir noteikt stratēģijas īstenošanas efektivitāti, izvērtēt sasniegtos rādītājus, uzņēmējdarbības vidi, kā arī sniegt ieteikumus turpmākai Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu, Dagdas un Krāslavas novadu attīstībai, akcentējot vietējo iedzīvotāju vajadzības un vietējās ekonomikas stiprināšanai nepieciešamās iniciatīvas.

 

Pētījuma veicēji aicina ikvienu līdz 23. jūlijam novērtēt LEADER programmas ieguldījumu dzīves vides uzlabošanā, elektroniski aizpildot aptaujas anketu https://docs.google.com/forms/d/1KVYQtsdcAAjF2sMy-wPDk4GALVWnJR-ueWX8Pun_czo/viewform  

 

Aptauja palīdzēs secināt, cik lielā mērā Aglonas, Dagdas vai Krāslavas novada iedzīvotāji ir apmierināti ar savā pagastā vai pilsētā īstenotajiem LEADER programmas projektiem, kā arī apzināt nākamo gadu attīstības izaicinājumus un vietējiem cilvēkiem aktuālās vajadzības.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" pateicas vietējiem iedzīvotājiem par pieejamo LEADER programmas līdzekļu izmantošanu savas un apkārtējo dzīves kvalitātes uzlabošanai!
      Atpakaļ