Nāc vingrot Skaistā!
17.08.2015


 

 

Projekts noslēdzas, aktivitātes turpinās. Tā var teikt par Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīto projektu, kuru šogad realizēja biedrība „Skaistas atbalsta centrs”. Projekta kopējais finansējums 5998 EUR, no kuriem BITF finansējums 5400 EUR un Krāslavas novada domes līdzfinansējums 598 EUR, ir apgūts pilnā apmērā.

Projekta „Nāc vingrot Skaistā” mērķis ir popularizēt aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt vingrošanā dažādu vecuma grupu iedzīvotājus. Lai šo mērķi īstenotu, projekta ietvaros tika iegādāti āra trenažieri un vingrošanas inventārs telpām, kā arī organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lubānu un Konstantinovu, pie Borisa un Ināras Teterevu fonda agrāk atbalstīto projektu īstenotājiem.  Lubānas senioru biedrības „Cerība” mājvieta, pašiem sava ēka, ir sekmīgas finanšu piesaistes rezultāts.  Te nu ir ko mācīties! Aktīvie pensionāri dalījās ar mums pieredzē veiksmīgi apgūt projektu rezultātā piešķirtos līdzekļus. Nama pirmajā stāvā iekārtotas plašas telpas biedrības pasākumiem, otrajā stāvā ierīkota vingrošanas telpa, iegādāti trenažieri, vingrošanas bumbas un nūjas. Sporta laukumā uzstādīti āra trenažieri, kurus pēc ilgās sēdēšanas autobusā veiksmīgi izmantojām arī mēs. Senioru aizrautīgā vadītāja Olga Degsne dalījās priekā par to, ka viņu iniciatīvas pamana un atbalsta vietējā pašvaldība. Sadarbībā gan ar novada pašvaldības sociālo dienestu un vietējo bērnudārzu „Rūķītis”, gan arī ar vietējo kultūras namu un luterāņu draudzi realizēti vairāki projekti.

Atpakaļceļā no Lubānas viesojāmies pie kaimiņu, Dagdas novada Sarkanā Krusta nodaļas Konstantinovā, kur pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam, ierīkots sporta centrs. Konstantinovā veselīgs dzīvesveids ir cieņā, to apliecina trenažieru zāles aktīvais apmeklējums, par kuru mums pastāstīja projekta vadītāja Jadviga Utāne. Pašsaprotami, ka arī mēs izmantojām izdevību pavingrot.

Apguvuši pieredzi veselīga dzīvesveida īstenošanā, arī mēs, biedrība „Skaistas atbalsta centrs”, aicinām: „Nāc vingrot Skaistā!”. 

Skaistas ciemata centrā, pie bērnu rotaļu laukuma, ir uzstādīti 3 āra trenažieri, kas paredzēti gan kāju un roku, gan muguras muskuļu stiprināšanai. Āra trenažieri pieejami ikvienam jebkurā laikā.

Skaistas Tautas nama telpās Tevi gaida viss nepieciešamais inventārs vingrošanai – paklāji, stepa soli, hanteles, vingrošanas nūjas un bumbas. Patīkamu mūziku vingrojumu ritmiskai izpildīšanai nodrošina jaunais mūzikas centrs. Nodarbības pēc vasaras pārtraukuma turpināsies no šī gada septembra. Trenere Sanita Vecele ir izstrādājusi programmas dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības grupām. Patīkamākais ir tas, ka iespēja vingrot tiek piedāvāta bez maksas!

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai sarunātu vingrošanas laiku un grupu.

 

Tālrunis uzziņām: 26300477 Sanita Vecele.

 

Projekta vadītāja

Iveta Leikuma
      Atpakaļ