122370

Aicina uz "Latvijas Lauku kopienu nedēļu 2015" Izvaltā
30.09.2015


      Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, “Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā "Sadarbība kā ilgstpējīgas izaugsmes pamats", 13.oktobrī (otrdienā) Izvaltas pamatskolā (Saules ielā 1), Izvaltā, Krāslavas novadā.

      Diskusiju laikā iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai sekmētu pēc iespējas pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgspējīgu attīstību. 

Darba kārtībā:

12:00- 16:00

§                   praktiskā pieredze – vizīte un iepazīšanās ar Izvaltas skolu, skolas muzeju un Izvaltas Svētās Annas Romas katoļu baznīcu;

§                   diskusijas par veiksmīgo un pamācošo pieredzi, kas apvienotas ar siltu ēdienu un dzērienu pauzēm Izvaltas pamatskolā (Saules iela 1, Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads);

§             „1 + 1 nav 2, bet 11” jeb sadarbības matemātika - kā atrast sadarbības partnerus no citiem sektoriem (uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO, iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības modeli un kā īstenot sadarbību, lai sasniegtu vēlamos mērķus;

§                 2015.-2020. gada periodā pieejamie finanšu resursi un iespējas, tālākās aktivitātes un sadarbību veicinošas vides priekšnosacījumi.

 

Reģistrējies līdz 7. oktobrim ŠEIT:  http://ej.uz/fn84

Uz tikšanos Izvaltā! 
      Atpakaļ