122409

NVO pārstāvjiem iespējas iegūt jaunas iemaņas projektu izstrādē
19.09.2016


27. septembrī plkst. 12:00 Skolas ielā 7 (3.stāva aktu zālē), Krāslavā notiks Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Krāslavas rajona partnerības pasākums NVO un pašvaldības pārstāvjiem. Tā būs noderīga un interesanta iespēja visām ieinteresētajām organizācijām, kas vēlas gan pozitīvi ietekmēt vietējo attīstību un risināt problēmas, gan uzlabot savas zināšanas un iemaņas projektu pieteikumu izstrādē, projektu grāmatvedības uzskaites organizēšanā un projektu īstenošanas uzraudzībā. Aktivitātes mērķis ir līdzdarboties reģionu NVO interešu aizstāvības stratēģiju izstrādāšanā, kas balstīta uz vietējo kopienu vajadzībām sabiedrības attīstībai. 

Pasākums plānots kā tikšanās ar NVO aktīvistiem. Tikšanās mērķis izglītot nevalstiskās organizācijas, lai vairotu to kapacitāti un stimulētu motivāciju apgūt zināšanas un prasmes projektu sagatavošanā, vietējo sadarbības tīklu veidošanā un pozitīvās darbības pieredzes izplatīšanā. 

Ievērojot vienlīdzīgu iespēju politiku, nodrošināta iespēja piedalīties bērnu un jauniešu, mazākumtautību, māmiņu, senioru, invalīdu u.c. biedrību pārstāvjiem.  

Pasākuma ilgums būs apmēram 3-4 stundas: pirmajā daļā  LKIF moderēts dialogs vajadzību noskaidrošanai, otrajā daļā – seminārs par projektu veiksmīgu sagatavošanu un vadīšanu.

Papildus informācija un pieteikšanās līdz 26. septembrim (ieskaitot). 

      Atpakaļ