Līdz 5. oktobrim turpinās atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārta
21.09.2016


Līdz 2016. gada 5. oktobrim turpinās atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārta - “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Īstenojot projektu, var izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, piešķirot jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas u.c. Attiecināma ir arī būvniecība.

Maksimālais attiecināmo izmaksu atbalsts 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte 90 %.

Projektam ir jābūt sabiedriskā labuma, tas nozīmē, ka projekta plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Papildus informācija par šo konkursu ŠEIT vai pa tālruni 25608232, kā arī personīgi Krāslavas rajona partnerības birojā Skolas ielā 7 - 1. kab.

 
      Atpakaļ