122413

Sabiedriskā labuma projektu konkursa rezultāti
09.11.2016


Biedrība Krāslavas rajona partnerība apkopojusi projektu konkursa “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”  rezultātus. Projektus izvērtēja uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Konkursam tika iesniegti 12 sabiedriskā labuma projekti, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Visi projekti šobrīd nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas līdz š.g. martam pieņems gala lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu.

Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.1 rīcības “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 5. oktobrim.

Rīcības izsludinātais publiskais finansējums bija 200 000 EUR. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam bija 50 000 EUR. 

Visu projektu iesniegtās kopējās izmaksas sastāda 466 002 EUR. Savukārt ELFLA pieprasītais finansējums ir 368 370 EUR, kas būtiski pārsniedz rīcībā izsludināto finansējumu.

Katram projektu iesniegumam Krāslavas rajona partnerības projektu vērtēšanas komisija piešķīra un biedrības padomes lēmējinstitūcija apstiprināja noteiktu punktu skaitu. 

Atbilstoši Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, tika piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2. 

Maksimālais punktu skaits vienam projektu iesniegumam 30, minimālais punktu skaits - 15, kas bija  jāiegūst, lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita ŠEIT

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, projektu iesniegšanas noteikumiem un visām aktualitātēm aicinām iepazīties Krāslavas rajona partnerības mājaslapā vai zvanot pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele), kā arī nākot uz konsultācijām Skolas ielā 7 - 1. kab., Krāslavā.

      Atpakaļ