122414

Tūrisma nozares pārstāvji tiek aicināti apgūt jaunas zināšanas
29.09.2016


Krāslavas novada dome piedāvā ekskluzīvu iespēju sava un kaimiņu novadu tūrisma nozares pārstāvjiem piedalīties apmācībās, ko vadīs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pedagogs.

Apmācību tēma: Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT). Krāslavas novadā ir dabas parks “Daugavas loki”, aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un arī citas ĪADT, kā izmantot šos dabas resursus, lai piesaistītu ārzemju un vietējos tūristus sava uzņēmuma, biedrības, teritorijas reklāmai.

Lūgums līdz 03.10.2016. reģistrēties, zvanot pa tālr. 26487763 (Intai) vai rakstot uz e-pastu inta.lipsane@kraslava.lv  

Papildus informācija par apmācībām 

Apmācības tiek organizētas Latvijas Vides aizsardzības fonda un Krāslavas novada domes finansēta projekta “Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takā” ietvaros. 
      Atpakaļ