122420

Seminārs esošajiem un topošajiem uzņēmējiem Krāslavā un Dagdā
15.11.2016


2016. gada 1. decembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)  organizē bezmaksas semināru, kura laikā tiks sniegta aktuāla informācija par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, nodokļu piemērošanas izmaiņām 2017. gadā (minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri).

Semināra norises vietas:

Krāslava, Skolas iela 7, 2.st. zāle. Norises laiks plkst. 09:30 – 11:30;

Dagda, Alejas iela 4, Dagdas novada domes 2.st. zāle. Norises laiks plkst. 12:30 – 14:30.

Semināra dienas kārtība:

  • nodokļu likumdošanas aktualitātes  – Maija Lisecka, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore;
  • Daugavpils biznesa inkubatora piedāvātās iespējas jaunajiem uzņēmējiem –  Andrejs Zelčs, Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs;
  • Krāslavas rajona partnerības projekti uzņēmējiem – Zane Ločmele, Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja;
  • Latgales SEZ piedāvātās iespējas investoriem – Andris Kucins, LUC komercdarbības konsultants;
  • diskusijas un kafijas pauze

Savu dalību seminārā lūdzu  pieteikt Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības konsultantei Krāslavas un Dagdas novados Intai Murānei, rakstot uz e-pasta adresi inta.murane@inbox.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29278741.
      Atpakaļ