122421

Atbalstīts projekts plastmasas spiedliešanas iekārtas iegādei
25.11.2016


LEADER 1. kārtas projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam apstiprināts SIA "Plasta" projekts "Plastmasas spiedliešanas iekārtas iegāde". 

Īstenojot šo projektu, SIA „Plasta” iegādāsies jaunu plastmasas spiedliešanas iekārtu, lai mazinātu pasūtījumu izpildes aizkavēšanas risku, nodrošinātu produktu nepārtrauktu ražošanu, kas ir nozīmīgi esošo klientu pasūtījumu nodrošināšanai un jaunu klientu piesaistīšanai, kā arī jaunā iekārta  mainīs ražošanas raksturu. Uzņēmums kopš 2013. gada darbojas Dagdā un  veic plastmasas izstrādājumu ražošanu ar spiedliešanas tehnoloģiju. Šobrīd saražotā produkcija nodrošina pieprasījumu vietējā Latvijas tirgū, bet uzņēmums ir orientēts uz eksporta tirgu apgūšanu, ražošanas apjomu pieaugumu. Iegādātā spiedliešanas iekārta veicinās SIA „Plasta” attīstību, konkurētspēju un izaugsmi.

Uzņēmuma ražotie pamatprodukti ir plastmasas ierobežotāji (distanceri), tie ir būvizstrādājumi, ko pielieto būvniecībā  monolītā betona konstrukcijās un dzelzsbetona konstrukciju rūpnieciskā ražošanā, stiegrojuma (armatūras) aizsargkārtas nodrošināšanai. 

Īstenojot projektu, tiks realizēti galvenie uzņēmuma uzdevumi:

  • Augstvērtīgu plastmasas izstrādājumu spiedliešanas ražošanas attīstīšana, iegādājoties plastmasas spiedliešanas iekārtu, ar kuru tiks ražota tirgū konkurētspējīga produkcija un attīstīta nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība lauku reģionā;
  • Samazināt produktu pasūtījumu izpildes termiņu līdz 10 dienām;
  • Būt par produktu tiešo eksportētāju (pārdot ar projekta ietvaros iegādātās iekārtas palīdzību saražotos produktus ārvalstu uzņēmumiem);
  • Spiedliešanas pakalpojumu attīstīšana, piesaistot jaunus klientus. 

Kopējās projekta izmaksas 50 000 EUR, tajā skaitā ELFLA publiskais finansējums - 35 000 EUR

      Atpakaļ