122426

Semināri par LEADER projektu konkursa nosacījumiem, dokumentu sagatavošanu
22.12.2016


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” 2017. gada 11. un 12. janvārī organizē seminārus par atklātu projektu konkursu, kas attiecas uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

  • 1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un  pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;
  • 1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu  radīšanai”;
  • 1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”;
  • 1.4.  “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”;
  • 2.1.  “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;
  • 2.2.  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projektu konkursa kopsumma - 706 959.90 EUR.

Semināra norises datums, laiks un vieta:

-    2017. gada 11. janvārī pulksten 10:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē);

-    2017. gada 12. janvārī pulksten 13:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. stāvā).

-   Aglonas novada pagastu projektu pretendenti aicināti izvēlēties jebkuru no semināra norises dienām.

DARBA KĀRTĪBA DAGDĀ:

09:45 – 10:00    Reģistrācija

10:00 – 11:30    LEADER pieejas īstenošana, „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitāšu projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi

11:30 – 12:20    Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

12:20 – 13:15     Dokumentu sagatavošana projekta iesniegšanai

13:15 – 13:45    Jautājumi un atbildes

DARBA KĀRTĪBA KRĀSLAVĀ:

12:45 – 13:00    Reģistrācija

13:00 – 14:30    LEADER pieejas īstenošana, „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitāšu projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi

14:30 – 15:20    Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

15:20 – 16:15     Dokumentu sagatavošana projekta iesniegšanai

16:15 – 16:45    Jautājumi un atbildesPlašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības

„Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projektu konkurss izsludināts no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim. Uzzini vairāk

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” kontaktinfomācija:

Zane Ločmele – VRG projekta administratīvā vadītāja, tālr. 25608232

Aina Dzalbe – VRG projekta koordinatore, tālr. 26195753

 
      Atpakaļ