122427

LEADER pieejai Eiropā - 25
09.12.2016


Konferencē „Atjaunojot LEADER/SVVA pieeju pēc 2020. gada - LEADER pieeja Eiropā svin 25 gadus!”, kas notika no 22. līdz 23. novembrim Tartu (Igaunija), piedalījās Krāslavas rajona partnerību pārstāvēja valdes locekle Aina Dzalbe un projekta administratīvā vadītāja Zane Ločmele. 140 pārstāvji no 24 Eiropas valstīm divu dienu laikā strādāja darba grupās, diskutēja,  lai izstrādātu LEADER/ sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) deklarāciju 2021. līdz 2027. gada plānošanas periodam, ko nodot Eiropas Komisijai un dalībvalstu atbildīgajām institūcijām.

Darba grupu ietvaros tika secināts, ka ļoti svarīgi ir atvieglot LEADER ieviešanas procesu, kas  ir visai sarežģīts un komplicēts, ir jāsamazina birokrātijas slogs, lai gan vietējās rīcības grupās (VRG), gan projektu atbalsta pretendentiem būtu vienkāršāks darba process. Savukārt, domājot par starptautiska rakstura sadarbības iespējām, tad nosacījumiem un arī laika periodiem jābūt vienādiem gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī.

Konferences laikā bija iespēja apmainīties ar pieredzi, kā tiek īstenota LEADER pieeja dažādu valstu (VRG).

Apzinātas aktuālas tēmas VRG darbībā, attīstības un sadarbības iespējas. Nodibināti kontakti ar Īrijas, Polijas, Dānijas un Igaunijas valstu LEADER īstenotājiem.
      Atpakaļ