122432

Fotokonkursa "Veselā miesā vesels gars!" izstādes atklāšana
25.07.2017


Krāslavas novada pirmo Veselības svētku ietvaros organizētais fotokonkurss "Veselā  miesā vesels gars!", kas norisinājās laikā no 5. jūlija līdz 16. jūlijam, guva nozīmīgu sabiedrības atbalstu, ieinteresējot 26 autorus iesniegt atraktīvus, sportiskus, uz garīgi un fiziski veselīgu dzīvesveidu rosinošus fotomirkļus.

Konkursā noteiktajos termiņos tika saņemti gandrīz 80 darbi no 23 autoriem, nedaudz vēlāk fotogrāfijas iesūtīja vēl trīs autori. No fotogrāfijām, kas saturiski, mākslinieciski un tehniski vislabāk atbilst fotokonkursa idejai, tika izveidota izstāde. 21. jūlijā notika fotokonkursa izstādes atklāšana.  

Paldies konkursa dalībniekiem, fotogrāfiju autoriem - Olgai Ajučenokai, Viktorijai Joņinai, Agnesei Krumpānei, Aleksandram Tarļeckim, Ilonai Vanagai, Mariannai Rukmanei, Inārai Dzalbei, Evelīnai Muižniecei, Elvīrai Škutānei, Olgai Podjavai, Ivetai Solimai, Ingai Pudnikai, Guntai Ahromkinai, Samantai Miglānei, Natālijai Zdanovskai, Ievai-Ivonnai Skerškānei, Igoram Skerškānam, Valentīnai Pitrānei, Nataļjai Karņickai, Ingai Leikumai, Anitai Smirnovai, Līvai Kovaļčukai, Aleksandrai Petunovai, Jeļenai Ozerskai, Oksanai Karabeško un Leongīnai Geibai.

Konkursa un izstādes mērķis bija rosināt sabiedrību dzīvot veselīgi un aktīvi, mainīt ikdienas ieradumus, būt garīgi līdzsvarotiem.

Fotokonkursu organizēja Krāslavas novada dome sadarbībā ar biedrību „Krāslavas rajona partnerība” ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/097) ietvaros.

Konkursa dalībnieku fotogrāfijas aplūkojamas ŠEIT

 
      Atpakaļ