122450

LEADER projekta “Info Krāslavai” īstenošanai ir piešķirts finansējums
31.07.2017


2016.gada nogalē portālā www.kraslavasvestis.lv tika veikta aptauja ar mērķi uzzināt cilvēku viedokli par biedrības “Basketbola klubs “Krāslava”” ideju Krāslavas pilsētas laukumā uzstādīt lielformāta LED ekrānu. Aptaujas laikā kopā tika saņemtas 1098 balsis, no tām 746 (68%) bija pa šādas idejas atbalstu. 

Idejas īstenošanai biedrība izstrādāja projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 19 360.00, ELFLA finansējums ir EUR 17 424.00 (90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1 936.00 (10%).

LED ekrāna uzstādīšanu ir plānots veikt līdz 2017.gada septembra beigām, iepriekš sagatavojot nepieciešamos pamatus metālkonstrukcijas novietošanai (fotogrāfijai ir informatīvs raksturs).

Projekta ietvaros Krāslavas pilsētas laukumā ir plānots uzstādīt LED ekrānu (3 x 2m), pieslēgt to pie elektrības un interneta tīkla, lai varētu attālināti nodrošināt informācijas ievadīšanu (afišas, sludinājumi, videoieraksti utml.). Tiek iecerēts, ka informatīvais LED ekrāns pilsētas centrā atvērs daudz iespējas vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem gūt dažādu informāciju par notiekošo pilsētā un novadā, par gaidāmajām, esošajām un bijušajām aktivitātēm kultūras un sporta dzīvē, izmantojot foto un video materiālus. Tiks rādīta iespēja daudzveidot kopējos tautas masu pasākumus.


Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava””

 

      Atpakaļ