122451

Treniņu un mācību procesā tiks pielietotas jaunas metodes
01.08.2017


Fiziskās kultūras teorija un prakse ir cieši saistītas ar inovācijām. Mācību un sporta iestādēs vajag izstrādāt jaunas fiziskās audzināšanas koncepcijas, jārada jaunas sistēmas un programmas, kuras sagatavos jaunos sportistus un pozitīvi ietekmēs jauniešu fizisko sagatavotību. Savā darbā vajag atbrīvoties no vecām, arhaiskām metodēm, priekšroka jādod jaunām, mūsdienīgām metodēm, kuras tiks ieguldītas skolēnu un jauno sportistu visos attīstības etapos. Mūsdienās, visi darbinieki, kuri ir saistīti ar sporta sfēru, saskaras ar jauninājumiem. Inovācijas, kuras var pasniegt treneris, sporta skolotājs ir ļoti daudzveidīgas.

Tieši ar mērķi ieviest inovācijas treniņu un mācību procesā biedrība “Basketbola klubs “Krāslava”” izstrādāja projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Kopējās projekta “Inovāciju ieviešana sporta treniņu un mācību procesa pilnveidošanai Krāslavas novadā” attiecināmās izmaksas sastāda EUR 9 967.57 ELFLA finansējums ir EUR 8 970.81 (90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 996.76 (10%).

Projekta ietvaros tiks izgatavota konstrukcija basketbola metieniem un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē tiks uzstādīts interaktīvā risinājuma komplekts.

Konstrukcija ļaus netraucēti trenēt metienus vienlaicīgi 2-3 cilvēkiem no viena punkta.  Izmesta bumba precīzā vai neprecīzā metiena rezultātā tiks nogādāta atpakaļ pie metējiem. Tādā veidā tiks ietaupīts treniņprocesa laiks, bet konstrukcijas parametri spēlētājos attīstīs pareizu bumbas izmešanas trajektoriju. Konstrukcija ļauj izpildīt metienus gan no 3 punktu un sodu metienu līnijas, gan arī no soda laukuma, pārvietojot konstrukciju.

Interaktīvais risinājumu komplekts sastāv no divām videokamerām, kas tiks novietotas sporta zāles pretējās pusēs pa diagonāli, komutatora, ieraksta iekārtas, interaktīvā projektora, rādāmās virsmas un nepieciešamiem aizsargelementiem. 

Šis komplekts ļaus veikt notiekošo spēļu, sacensību un citu pasākumu ierakstu, to saglabāšanu. Vēlāk tas ļaus veikt spēļu analīzi, norādot uz pieļautām kļūdām, analizēt pretinieku stiprās un vājās puses utt. Ar projektora palīdzību būs iespējams pārraidīt iepriekš aizvadītās spēles, videomateriālus no interneta resursiem. Uz rādāmās virsmas ir iespējams zīmēt, vēlāk dzēst saturu. 

Projektā paredzētās aktivitātes ir plānots veikt līdz 2017.gada augusta beigām.


Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava””

 
      Atpakaļ