122455

Jauninājums Krāslavas pilsētas laukumā
03.10.2017


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Krāslavas pilsētas laukumā ir izveidots jauns vides objekts – lielformāta LED ekrāns. Ekrāna uzstādīšana ir veikta Biedrības “Basketbola klubs “Krāslava”” īstenota projekta “Info Krāslavai” ietvaros.

Tiek iecerēts, ka informatīvais LED ekrāns pilsētas centrā atvērs daudz iespējas vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem gūt dažādu informāciju par notiekošo pilsētā un novadā, par gaidāmajām, esošajām un bijušajām aktivitātēm kultūras un sporta dzīvē, izmantojot foto un video materiālus. 

Biedrības idejas īstenošanai 2017.gada sākumā tiks izstrādāts projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts Biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19 360.00, ELFLA finansējums ir EUR 17 424.00 (90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1 936.00 (10%).

Īpašu paldies Biedrība izsaka SIA “Interactive Media Spot” par ekrāna un metālkonstrukcijas piegādi un uzstādīšanu, biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā un saņemt finansējumu projekta realizācijai, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei par palīdzību projekta īstenošanā, Krāslavas novada domei par piešķirto līdzfinansējumu, Krāslavas novada būvvaldei par nepieciešamo saskaņojumu un atļauju izsniegšanu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, kas atbalstīja Biedrības projekta ideju!

Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava””

 
      Atpakaļ