122458

Grāveru pagastā tiks izveidots jauns atpūtas komplekss
24.10.2017


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tiek īstenots projekts “Atpūtas komplekss "Šalkoņi", kas paredz jauna tūrisma objekta izveidi Grāveru pagastā.

Projekta ietvaros, gleznainā Jazinka ezera krastā, tiks izvietotas moduļu mājiņas. Šobrīd rit ezera krasta sakopšana, kvalitatīvas un komfortablas infrastruktūras izveidošana. 

Projekta vadītājs Eduards Paškevičš: “Jau kopš 2000. gada domās virmoja iecere par atpūtas kompleksa izbūves ieceri Jazinka ezera krastā, kur būtu iespēja ceļotājiem baudīt dabu un klusumu. 2016. gada rudenī iecere izkristalizējās un ieguva konkrētas aprises, kas arī ķļuva par pamatu LEADER projekta “Atpūtas komplekss “Šalkoņi”” izstrādei un dalībai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” konkursu 3. kārtā. 

Ieceres pamatā ir doma par atpūtas - rekreācijas kompleksa izbūvi, kopējā piecu mājiņu apjomā, nodrošinot mājiņas ar visu nepieciešamo patstāvīgai, komfortablai dzīvošanai, tai pat laikā to ietilpinot mazās, ap 20 kvadrātmetru, platībās. Jau sākotnēji ir izlemts, ka komplekss tiks izīrēts vismaz uz nedēļu ilgu termiņu, izvairoties no mājiņu izīrēšanas uz nedēļas nogalēm, lai izslēgtu atpūtnieku traucēšanu nakts laikā, lai ļautu gan pilnvērtīgi izgulēties, gan izbaudīt Latgales dabas skaistumu, gan cilvēku viesmīlību dienas laikā. Domāju, ka šis piedāvājums ļoti ieinteresēs ārzemju tūristus un individuālos ceļotājus. Nākamā gada sezonā ceru piedāvāt tūrisma pakalpojumu trīs moduļu mājiņās.”

Projekts ir aktīvā realizācijas stadijā, šajā ziemas sezonā tiek plānoti atmežošanas darbi. Savukārt pirmo trīs mājiņu, kā arī ūdens apgādes izbūve 2018. gada pavasarī.

Kopējās projekta izmaksas 97 434,00 EUR, tajā skaitā ELFLA publiskais finansējums – 49 000,56 EUR.

 

Zane Ločmele

Krāslavas rajona partnerība

Administratīvā vadītāja

 
      Atpakaļ