122467

Semināri LEADER projektu iesniedzējiem
27.12.2017


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” 2018. gada 10. un 11. janvārī organizē seminārus par atklātu projektu konkursu, kas attiecas uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;

1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu  radīšanai”;

1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, 

un jaunu realizācijas veidu īstenošana”;

1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.

Projektu konkursa kopsumma - 316 716.33 EUR

Semināra norises datums, laiks un vieta:

-   2018. gada 10. janvārī pulksten 10:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē);

-   2018. gada 11. janvārī pulksten 10:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē).

Aglonas novada pagastu projektu pretendenti aicināti izvēlēties jebkuru no semināra norises dienām.

Semināra mērķis: Sniegt atbalstu projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā atbilstoši biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tiks sniegta informācija par projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumiem, dokumentu sagatavošanu un vērtēšanas kritērijiem.

Konkursā iesniedzami projekti, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, lauksaimniecības produktu pārstrādi, vietējās produkcijas realizācijas īstenošanu, darbinieku apmācību utt.

Plašāka informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv 

Papildu informācija:

Zane Ločmele

T. 25608232  

 
      Atpakaļ