122490

Krāslavā attīsta velosportu
21.08.2018


Biedrība SPORTISTS īstenoja projektu “Velosports - veselīgam dzīvesveidam”, kura mērķis bija attīstīt velosportu un veicināt tā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, iegādājoties divdesmit kalnu velosipēdus un aizsargķiveres, tādējādi paplašinot sabiedrisko aktivitāšu klāstu Krāslavas novada iedzīvotājiem.

Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros. Sākotnēji biedrība SPORTISTS izstrādājā un iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Saņemot projekta apstiprinājumu no biedrības “Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta, tika veikta tā īstenošana. 

Velosipēdu un aizsargķiveru bezatlīdzības noma ir pieejama iepriekš piesakoties elektroniski, rakstot vēstuli uz e-pastu: biedribasportists[@]inbox.lv. Vēstulē ir jānorāda personas vārds, uzvārds, vecums, nomas ilgums, mērķis. Bērniem līdz 18 gadiem velosipēdu noma ir pieejama tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Par velosipēdu un aizsargķiveru nomu tiek slēgts līgums, kā arī velosipēds ir jāatgriež identiskā tehniskā stāvoklī kādā tas bija izīrēšanas brīdī.  

Projekta “Velosports - veselīgam dzīvesveidam” attiecināmās izmaksas ir 8658,76 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas novada dome.

Biedrība SPORTISTS vēlas izteikt pateicību biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu un Krāslavas novada iedzīvotājiem par iedvesmu un atbalstu projekta realizācijā. 

Biedrība SPORTISTS 

 

      Atpakaļ