122497

Uzstādītas koka skulptūras Aglonas novada Šķeltovas pagastā
19.09.2018


Laika gaitā Latvijā izzūd veseli ciemi, cilvēki tajos vairs nedzīvo, taču vēsturiskā atmiņa paliek. Pēc Šķeltovas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas Aglonas novada dome izstrādāja projektu, kura mērķis bija izveidot koka skulptūru dārzu ar pagasta ciemu  vēsturiskajiem nosaukumiem. Projekts iecerēts kā veltījums Latvijas simtgadei. 2017. gada 18. oktobrī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" izsludinātajā projektu konkursā. Skulptūru dārzā izvietotas 10 skulptūras un soliņi. Galvenā skulptūra ir Tautumeita, kas simbolizē 1950. gadā izveidoto Šķeltovas ciemu. Skulptūra Kukainis (prusaks) attēlo ciemu Prusaki, ķērne sviesta kulšanai ciema Maslobojeva simbols, šaha figūra (zirgs) - Šahmaņi. Ciema Malajoniki (latgaliski Mozī Juoņeiši) interpretācija ir  divu mazu zēnu ar kausiņiem rokās skulptūras. Un savukārt Velniņš simbolizē Šķeltovas pagasta dabas bagātību - Velnezeru.

2017. gada 20. decembrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā” iesnieguma apstiprināšanu. Projektā plānotās aktivitātes ir pabeigtas, Šķeltovas pagastā ir izveidots koka skulptūru dārzs (tautu meita, kukainis, ķērne sviesta kulšanai, dzirnavas, velteņi, šaha figūra, divi mazi Jāņi, puisis ar makšķeri, velniņš, soliņš, plāksne ar Šķeltovas pagasta apdzīvoto vietu nosaukumiem). Koka skulptūras veidoja koktēlnieki Aigars un Ivars Rūrāni.

Projekta kopējās izmaksas 9982.50 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 9982.50 EUR, publiskais finansējums 8984.25 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% - 998.25 EUR. 

Krāslavas rajona partnerības LEADER projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". 

Informēja:

projekta vadītāja Anita Podskočija

      Atpakaļ