122509

Radošo pulciņu organizēšana
28.11.2018


2017. gada rudenī biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "ATVĒRTĪBA""  iesniedza  Krāslavas rajona partnerībā  projektu  "Radoša un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšana Krāslavas novada iedzīvotājiem" ELFLA fond un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  ietvaros, aktivitātē “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros tika plānots izveidot piemērotu vidi Krāslavas pareizticīgo baznīcas piebūvē – Brīvības  ielā  28 -10,  radošo pulciņu  pieaugušiem un bērniem  organizēšanai,  dažāda veida preventīvā, izglītojošā  un atbalstošā darba  ar  ģimenēm  veikšanai. 

Kopīgās projekta izmaksas 9995,98 eiro (90 % ELFLA, 10 % Krāslavas novada dome).

Kaut arī uzdevums bija  ļoti sarežģīts, piebūves vide atradās nepiemērotā stāvoklī –  ilgstoši netika veikts remonts, novecojusi elektrisko vadu instalācija, sabojāti logu rāmji no iekšpuses, novecojis sanitārās telpas aprīkojums, nebija pieslēgti radiatori pie centrālās apkures utt.  Pakāpeniski   šis uzdevums tika risināts. Vispirms tika sakārtoti dokumenti  uz  baznīcas  piebūvi,  vēlāk  ar baznīcu parakstīts nomas līgums, kas ir reģistrēts Zemesgrāmatā, visbeidzot  ķērāmies klāt kosmētiskajam  telpu remontam.  To paveica atbilstoši noslēgtajam līgumam SIA Renesanse, kas jau bija pierādījusi savu meistarību arī citos darbos saistībā ar pareizticīgo baznīcu. Tomēr ar to darbi nebija beigušies, jo galvenā problēma bija apkures sistēma, kas bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam, programmai “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kā arī  mūsu uzticīgajiem atbalstītājiem - Tatjanai Kozlovskai un “Latgran” organizācijai, paveicām arī šo uzdevumu.  Protams, gribam cerēt, ka nākotnē paplašināsim teritoriju – izremontējot vēl  vienu vai vairākas telpas.  Kaut arī projektu esam pagarinājuši līdz decembra vidum, darbi pakāpeniski iet uz beigām, vēl atlika pārvest  mēbeles no Rīgas valsts tehnikuma, kas arī sniedza biedrībai nozīmīgu atbalstu, labiekārtojot  jaunās telpas.

Par projekta realizēšanu esam sirsnīgi pateicīgi gan ēkas  saimniekiem – pareizticīgo baznīcas priesterim un draudzei, gan baznīcas vadībai, kas sniedza lielu atbalstu dokumentu sakārtošanā, gan  projekta atbalstītājiem – Lauku atbalsta dienestam un Krāslavas rajona partnerībai par  saprotošo un atbalstošo attieksmi realizējot projektu, kā arī  visiem  pārējiem mūsu atbalstītājiem un palīgiem  par kopīgu projekta realizēšanu. 

Papildus informācija:

Biedrības Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”

valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja R.Vagale

 
      Atpakaļ