122531

LINC 2019
17.09.2019


No 10. līdz 13. septembrim Pērnavā (Igaunija) notika LINC (LEADER Inspired Network Community) konference un pieredzes apmaiņa.

Tas ir kopīgs pasākums vietējām rīcības grupām (VRG) no ES dalībvalstīm, kurās tiek īstenota LEADER pieejas programma. Šogad bija LINC desmitgade. Katru gadu konference tiek rīkota citā valstī, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un inovatīviem lauku attīstības risinājumiem. LINC 2019  tēma bija "Lauku tūrisms". Konferencē piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no 17 valstīm. Latvijas delegācijā biedrību “Krāslavas rajona partnerība” pārstāvēja Aina Dzalbe, Terēze Brazeviča, Ināra Dzalbe un Zane Ločmele.

LINC 2019 bija iespēja iepazīt dažādus lauku tūrisma piedāvājumus, piedalīties kopīgās sporta aktivitātēs, uzzināt jaunāko informāciju par nākošo ES plānošanas periodu un satikt esošos sadarbības partnerus, iepazīt jaunus, kā arī gūt citu noderīgu pieredzi. 

LINC 2019 organizētāji katram piedāvāja izvēlēties vienu no 9 pieredzes apmaiņas braucieniem, kuru laikā dalībnieki iepazinās ar LEADER pieejas īstenotajiem projektiem un vietējo iedzīvotāju sadarbības veicināšanu Igaunijā. Tā bija iespēja uzzināt, kāda rosība notiek ārpus pilsētu kņadas - mājražošana, uzņēmējdarbība, kultūrvēsturiskais mantojums, dabas tūrisms Matsalu un Somā nacionālajos parkos,  Livonijas piekrastes galamērķi,  mazo ciemu dzīve. Katras grupas dalībnieki piedalījās diskusijās un  pieredzes prezentācijās, kuras sniedza dažādu valstu pārstāvji. 

Konferences dalībnieki tikās sadarbības jeb kooperācijas pasākumā, kura laikā varēja prezentēt  vietējās rīcības grupas projekta ideju un tādējādi atrast sadarbības partnerus. 

Katru gadu LINC ietvaros viena diena tiek atvēlēta sporta aktivitātēm. Šogad tā bija  3 km gara trase,  kurā varēja pārbaudīt savas prasmes dažādos komandu uzdevumos, ugunsdzēsības olimpiādē, zirga iejūgšanas sacensībā, kā arī šķērsot Pērnavas upi pa tieši LINC 2019 pasākumam izgatavotu 150 metrus garu koka tiltu (vairāk par tilta būvniecību Igaunijas TV sižetā). Lai arī laika apstākļi nebija visai piemēroti sporta aktivitātēm, dalībnieki dienu pavadīja jautrā un sportiskā noskaņojumā. 

Pēc sporta aktivitātēm, pēcpusdienā notika Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai (ELARD) rīkots seminārs, kura galvenais mērķis bija iepazīstināt ar LEADER rezultātiem un inovatīvu metožu pielietojumu, izmantojot dažādus Eiropas Savienības struktūrfondus, īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas Sociālo fondu. Šī tēma ir aktuāla, gatavojoties LEADER/CLLD programmas perioda plānošanai un arī darbībai pēc 2020. gada.  Uzmanība bija vērsta sadarbības veicināšanai starp lauku un pilsētu teritorijām.

LINC2019 video 

 Zane Ločmele

Krāslavas rajona partnerība 

 

      Atpakaļ