122534

Krāslavas apkaimes NVO ir iespēja parakstīt un pievienoties Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandam
25.09.2019


Krāslavas apkaimes Iedzīvotāju forumā 31. oktobrī, kas notiks Krāslavā (Skolas ielā 7), Latgales nevalstikajām organizācijām būs iespēja pievienoties un parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām.

Šobrīd no Krāslavas apkaimes Memorandu parakstījušas šādas biedrības:  “Krāslavas rajona partnerība”, „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” un “Mežsaimnieku apvienības Krāslava”.

Nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas pievienoties Latgales NVO memorandam un to parakstīt 31.oktobrī, aicinām reģistrēties forumam: https://ej.uz/forumiLatgale2019

Memoranda parakstīšanu organizē Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. 

Ar memorandu var iepazīties šeit: Memorands

Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators

Tālrunis uzziņām: 26565858

 
      Atpakaļ