122536

LEADER projekts "Koksnes vākšanas pakalpojums enerģijas ieguvei"
01.10.2019


Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Krāslavas novada Kombuļu pagasta uzņēmējs Ainārs Dzalbs īstenojis LEADER projektu „Koksnes vākšanas pakalpojums enerģijas ieguvei”. Iegādāts vidējās klases ekskavators ar papildaprīkojumu lauksaimniecības zemju un meliorācijas grāvju attīrīšanai no krūmiem un kokiem. Projekts ļauj efektīvāk iekļauties enerģijas ieguves izejmateriāla no biomasas (šķeldas) ražošanas ķēdē, nodrošinot apaļkoksnes savākšanas pakalpojumu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar šķeldas ražošanu. Krāslavas VRG teritorijā darbojas vairāki stabili šķeldas ražotāji, arī kokskaidu granulu ražotne "Latgran", kuriem ir vajadzīgi arī stabili izejmateriāla piegādātāji. Aizaugušu ceļmalu un grāvmalu attīrīšana, arī aizaugušas lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmiem, nelieliem kokiem un celmiem joprojām ir nepieciešama un aktuāla. Tirgus izpēte un tendences liecina, ka enerģijas ražošana no biomasas palielinās.  

Uzņēmēja darbības papildus nozare ir neliela apjoma mehanizēti zemes rakšanas, izlīdzināšanas, pārvešanas u.tml. darbi. Kompaktekskavatora komplektācijā ir rakšanas un planēšanas kausi, buldozera lāpsta, kas ļaus veikt nelielus zemes darbus, piemēram, piemājas dīķu rakšanu, teritoriju labiekārtošanu. 

Informācija par pakalpojumu sniegšanu pa tālruni - 28371719.

Projekta „Koksnes vākšanas pakalpojums enerģijas ieguvei” kopējās izmaksas – 52800 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums – 35000 EUR.

Ainārs Dzalbs izsaka pateicību biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par piedāvāto iespēju iesaistīties projektu konkursā un LAD speciālistiem par palīdzību projekta realizēšanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele

Krāslavas rajona partnerība 
      Atpakaļ