122538

Seminārs par velo tūrisma attīstību Krāslavas novadā
01.10.2019


Lai veicinātu velo tūrismu Latgalē,

11. novembrī plkst. 10:00 Krāslavas pils Staļļos, Pils ielā 10 tiks organizēts seminārs. Aicinām pieteikties līdz š. g. 10. novembrim e-pastā: kraslavaspartneriba@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu.

Semināru cikla I mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.

Mērķauditorija: Uzņēmēji, kuri sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kuri iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti. 

Semināra darba kārtība

Projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. 

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele 

 
      Atpakaļ