122539

31. oktobrī Iedzīvotāju forums Krāslavā. Aicinām pieteikties!
10.10.2019


Latgales Iedzīvotāju forums Krāslavā notiks 31. oktobrī plkst. 11:00, Skolas ielā 7, 3. stāvā.

Forumam pieteikties aicināti aktīvi iedzīvotāji un NVO pārstāvji. Dalība  ir bezmaksas,  vietu skaits – ierobežots. 

Pasākumā vienkopus pulcēsies vairāki desmiti pārmaiņu veidotāju, dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai 3-4 stundu garumā diskusijās rastu ieteikumus mūsdienīgai Latgalei.

Forumu Krāslavā organizē biedrība “Krāslavas rajona partnerība” sadarbībā ar biedrību "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģionu (LPR).

Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē savas apkaimes dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveidojuši konkrētu priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekšlikumus reģiona attīstības dokumentos.

Oktobrī biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" un Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām rīko četrus Iedzīvotāju Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā. Iedzīvotāju forumā piedalās cilvēki, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību sadarbību.

Kā uzsver Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, tad katrā forumā tiek izcelts tas, cik nozīmīgs ir cilvēks ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā – Latgalē, cik nozīmīgs ir katras organizācijas pienesums kopienā. Bez iedzīvotāju līdzdalības nav īstenības mūsu reģiona attīstībai, tieši kopā var rast NVO kopīgas idejas un problēmu risinājumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027. gadam. Būtiski ir runāt par problēmām, mērķiem un pieredzi, par padarīto, par labo un par kļūdām. To darīsim kopā ar saviem sadarbības partneriem no Latgales plānošanas reģiona un novada pašvaldībām.

Mūsu pienākums ir pozitīvi Jūs uzlādēt jaunam darba cēlienam. Nav svarīgi, kādu organizāciju Tu pārstāvi, svarīgi ir būt kopā un spēcināties, dalīties ar savu pieredzi, iepazīties un plānot Latgales attīstību.

Tāpat forumā Latgales NVO pārstāvjus aicināsim pievienoties parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām.

Vairāk informācijas par foruma norisi Krāslavā biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”, t. 25608232 vai 26195753.

Pasākumi notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras minitrijas līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros.

 
      Atpakaļ