122563

Siltās smiltis veselībai un priekam Krāslavā
30.07.2020


Krāslavas māmiņu klubs uzsāk inovatīva pakalpojuma sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem.

Laikā, kad vasara ir pilnbriedā, arī biedrībai “Krāslavas māmiņu klubs” ir svētki. Vairāk kā gadu ilga darba procesa rezultātā Krāslavā ir piejama Silto smilšu iekārta WARMSANDBOXR, kur mazi un lieli silto smilšu pieskārienus varēs baudīt visa gada garumā, arī tad, kad ārā aiz loga līs lietus un brāzmos ziemas saltie vēji.

“Krāslavas māmiņu klubs" darbojas gandrīz piecus gadus, biedrības darbība ir vērsta uz ģimenes emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas celšanu, radošā potenciāla attīstīšanu. Biedrība regulāri organizē izglītojošas, izklaidējošas un informatīvas aktivitātes novada ilgstpējai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Biedrības biedri, meklē jaunas iespējas, kā ieguldīt vietējās kopienas labklājībā un veselībā. Viens no pēdējiem projektiem, ko realizējām ciešā sadarbībā ar biedrību “Krāslavas rajona partnerība”, Krāslavas novada domi, BSRC "Mūsmājas" un SIA “Dabas Vēstniecība”, ir Silto smilšu iekārtas iegāde un uzstādīšana, ELFLA projekta nr.19-03-AL33-A019.2202-000006 «Siltās smiltis veselībai un priekam Krāslavā» ietvaros, nodrošinot silto smilšu nodarbību pieejamību arī Krāslavā. Tuvākā publiski pieejamā Silto smilšu iekārta darbojas Preiļos, to apmeklē arī mūsu novadnieki. Iekārta bieži ir atbalsta mehānisms problēmsituācijās, tā paredzēta vispārattīstošām, izglītojošām nodarbībām, fiziskām aktivitātēm, rehabilitācijas pasākumiem individuālām un grupu nodarbībām. 

Silto smilšu iekārta sniegs iespēju bērniem un pieaugušajiem :

  • stiprināt realitātes sajūtu,
  • aktivizēt taustes sajūtas, 
  • stimulēt sīko motoriku;
  • harmonizēt sajūtas, līdzsvarot emocijas, prāta un runas procesus;
  • nomierināt hiperaktīvus bērnus un aktīvizēt pasīvos;
  • atbrīvot no liekām emocijām (agresivitāti, pasivitāti);
  • nostiprināt muskulatūru un koriģēt stāju;
  • veidot un stiprināt savas psihoemocionālās robežas;
  • pilnveidot saskarsmes, komunikācijas prasmes.

Jau augustā būs iespējams pieteikties uz silto smilšu nodarbībām, kas notiks apmācītu un sertificētu speciālistu vadībā, kuri ir apguvuši atbilstošu apmācības kursu. Tāpat biedrības biedri piedāvās darboties ar krāsainajām smiltīm. 

Projekta kopējās izmaksas 14 520,00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir ELFLA publiskais finansējums 9000,00 EUR apmērā, Krāslavas novada domes finansējums 1000,00 EUR apmērā, bet pašas biedrības un sponsoru līdzfinansējums ir 4520,00 EUR. Apmācību kursu “Darbs ar siltajām smiltīm. Pamata līmenis.” 1650,00 EUR apmērā finansē topošie speciālisti. 

Papildus informācija: 

Krāslavas māmiņu klubs

29517111 (Dana), dana.lahtionova@gmail.com

22013825 (Gunta)                    

      Atpakaļ