122573

Brīvdabas pasākumu aprīkojuma komplekts Indrā
05.11.2020


Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” 2020. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas atbalstu ir īstenojusi vēl vienu projektu “Aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu īstenošanai Krāslavas novadā” (projekta Nr.20-03-AL33-A019.2202-000002). Biedrībai iepriekšējos gados gūta pieredze brīvdabas pasākumu (diennakts nometnes, veselības dienas, radošās darbnīcas) organizēšanā. Bieži bijām saskārušies ar problēmām, kas radušās nepiemērotos laika apstākļos - lietus, liels karstums. Tas arī mudināja sagatavot projektu un iegādāties aprīkojumu. Komplektā ietilpst dažādu izmēru teltis, galdi, soli, krēsli. Ir iegādātas arī divas ledus kastes un akustiskā sistēma āra pasākumiem.  

Šovasar teltis, solus, galdus un leduskastes tika izmantotas, īstenojot nometni Krāslavas novada bērniem “Visas upes tek uz jūru”.

Akustiskā sistēma tika iemēģināta, organizējot ģitārista Jāņa Bērziņa uzstāšanos Indras pamatskolā. 

Iegādāto aprīkojumu plānojam aktīvi izmantot dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī  piedāvāt citām biedrībām.

Projekts tika īstenots  biedrības "Krāslavas rajona partnerība" darbības teritorijas  sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014. - 2020. gadam  LEADER konkursa aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  2.2. rīcībā "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

Projekta attiecināmās izmaksas:  ELFLA finansējums – 6239,00 (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) un Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 623,90 EUR.

Papildus informācija par projektu - Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” 

 
      Atpakaļ