122576

Latgales uzņēmējiem
10.11.2020


Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs organizē informatīvu semināru „Lietišķā etiķete un protokols ārvalstu partneru atlasē”.

Norises vieta:  Attālināti, Zoom platformā.

Laiks: 2020. gada 12. novembris, 14:00 – 17:15 (15:30 – 15:45 pārtraukums).

Mērķa grupa: Latgales reģiona uzņēmēji.

Apmācības mērķis: veicināt padziļinātu izpratni par lietišķās etiķetes un protokola jomas galvenajiem problēmjautājumiem (Latvijā un starptautiskajā vidē), pamatprincipu pielietošanu komunikācijā, savstarpējās attiecībās, uzņēmējdarbībā, vienlaikus ņemot vērā dažādas izmaiņas mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Semināra tēmas:

  • Etiķete biznesā un politikā. Biznesa etiķetes pamatprincipi. Korporatīvā etiķete. Nozīme un pielietojums.
  • Lietišķā etiķete saskarsmē – sasveicināšanās, iepazīšanās principi, uzrunu formas. Komunicēšanas veidi, sarunu temati (ieteicamie un aizliegtās tēmas) dažādās situācijās. Atsevišķu kultūru nianses.
  • Lietišķā etiķete sarakstē – lietišķā sarakste, e-saziņa, telefoniskā saziņa. Ielūgumi, to veidi un galvenie pamatprincipi.
  • Pasākumu etiķete. “Zelta uzvedības likumi” pasākumos. Pasākumu veidi un galvenie etiķetes aspekti tajos. 
  • Mūsdienu tehnoloģijas un etiķete. 
  • Sadarbība ar ārvalstu partneriem. Tikšanās ar ārvalstu delegācijām – Latvijā un komandējumos (vizītēs) ārpus valsts. Ieskats starpkultūru etiķetē. Galvenie pamatprincipi, kas jāņem vērā.

Lektors: Jana Trahimoviča, Mg.sc.soc., Mg.sc.pol., protokola un etiķetes eksperte, pasniedzēja, daudzu gadu praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē saistībā ar protokola un etiķetes normu piemērošanu.

Pasākuma ietvaros būs iespēja uzdot jautājumus, līdz ar to dalībnieku skaits ir ierobežots.

Iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT līdz 11.11.2020. Pēc pieteikuma saņemšanas, pirms pasākuma, dalībniekiem tiks izsūtīta saite uz pasākuma norises vietni. 

      Atpakaļ