122580

Energoefektivitāte, kas biznesā atmaksājas
09.12.2020


Energoefektivitāte un uzņēmējdarbība pēdējos gados tiek skatīti kā nesaraujami un cieši saistīti jēdzieni. Lai motivētu uzņēmējus virzīties uz Eiropas Savienības plānošanas dokumentos un likumdošanas prasībās noteikto mērķu sasniegšanu energoefektivitātes jomā, tiek piedāvāts gan dažādu fondu finansējums, īpašas aizdevuma programmas, gan arī pilnveidota likumdošana, lai ietekmēt mazāk energoefektīvas ražotnes. Kā piemēru var minēt energoietilpīgu ražošanas uzņēmumu pienākumu ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu.

Saistībā ar nākamo ES fondu plānošanas periodu, vēl lielāks īpatsvars pieejamā finansējuma tiks novirzīts uzņēmējiem, lai sasniegt kopējos mērķus klimata jautājumos, tai skaitā energoefektivitātē.

Atskatoties uz esošā perioda finansējumu uzņēmējdarbības vajadzībām esošo ēku, inženiertīklu, tehnoloģiskā aprīkojuma modernizācijā, viens no priekšnosacījumiem finansējuma saņemšanā bija korekti saplānotas darbības, savlaicīgi izstrādāta dokumentācija.

Lai sniegt uzņēmējiem ieskatu šajos jautājumos, savlaicīgi sagatavoties nākamā perioda atbalsta programmām energoefektivitātes jomā, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina Jūs ņemt dalību informatīvā pasākumā:

“Energoefektivitātes atbalsta pasākumu finansējuma izmantošana – pamatprincipi, izmaksas, fondi”

Norises laiks: 11.12.2020, plkst. 10:00 – 11:20, attālināti Zoom platformā

Darba kārtība:

  • Energoefektivitāte, kas biznesā atmaksājas - Edgars Kudurs, Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs, Attīstības finanšu institūcija Altum.
  • “Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitorings” -  Aija Timofejeva, Energoresursu kontroles departamenta vadītāja, Būvniecības valsts kontroles birojs
  • Praktiski padomi ceļā uz ietaupījumu - Aleksandrs Šiškins, energoauditors, SIA Efekta

Iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT līdz 10.12.2020.

Pēc pieteikuma saņemšanas, pirms pasākuma, dalībniekiem tiks izsūtīta saite uz pasākuma norises vietni.

Papildus informācija:

Andris Kucins

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

26599050
      Atpakaļ