127355

Iedzīvotāju padomju izveides iespējas Krāslavas novadā
16.12.2022


Pašvaldību likuma 58. pantā noteikts, ka pašvaldībā var izveidot iedzīvotāju padomes, kas nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un sekmētu demokrātisku līdzdalību.

Pirmdien, 19.12.2022. plkst. 11:30 Rīgas ielā 51, Krāslavas novada pašvaldības ēkas sēžu zālē Krāslavas rajona partnerība sadarbībā ar Krāslavas novada pašvaldību organizē semināru par iedzīvotāju padomēm, to nozīmi un iespēju iedzīvotājiem pārstāvēt savas intereses saziņā ar pašvaldību. Tikšanās paredzēta novada pašvaldības deputātiem un pārvalžu vadītājie

Darba kārtība:

11:30  Iedzīvotāju padomes ceļš uz kopienu iesaisti un līdzatbildību lēmumu pieņemšanā (vietējās rīcības grupas stāsts par padarīto iedzīvotāju iesaistē),  AIF projekta “Es Dienvidlatgalē varu!” koordinatore, Krāslavas rajona partnerības Leader pieejas īstenošanas administratīvā vadītāja Zane Ločmele.

11:45 Vadlīnijas iedzīvotāju padomju izveidē, Domnīcas Providus vadošā pētniece Līga Stafecka. 

12:00  Demokrātiskas un sabiedrībai pieejamas pārvaldes nodrošināšana, iedzīvotāju iesaiste pašvaldību darbā un sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā, kā viena no līdzdalības formām, Latvijas Pašvaldību Savienības Padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe. 

12:15 Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā, Aktīvās kopienas British Council Latvijā kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva. 

12:30 Biedrības "Krāslavas rajona partnerība"  aktualitātes, Krāslavas rajona partnerības valdes locekle Aina Dzalbe.  

12:45 Diskusija par iedzīvotāju līdzdalību Krāslavas novadā.

  ***

Līdz šim semināri par iedzīvotāju padomēm ir notikuši arī Augšdaugavas novada (8.12.) un Preiļu novada (14.12.) deputātiem. 

Pasākums tiek rīkots AIF programmas "Demokrātijas kultūra" projekta "Es Dienvidlatgalē varu!" ietvaros.

Trīs partnerības - Krāslavas rajona partnerība, Preiļu rajona partnerība un  Augšdaugavas novada partnerība "Kaimiņi" -  īstenojušas daudzas aktivitātes, kas vērstas uz pilsoniskās aktivitātes, līdzdalības stiprināšanu.  

Projektu “Es Dienvidlatgalē varu!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds" 

 
      Atpakaļ