131748

LEADER projektu konkurss
04.04.2024


No 2024. gada 05. maija līdz 2024. gada 05. jūnijam biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 580). 

 

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam rīcībām:

 

  • R.1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
  • R.1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
  • R.1.3. Lauku biļete.

Rīcības plāns 

 

Konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums – 400 000 EUR

Publisko finansējumu var saņemt, ja:

  • projekts atbilst sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai ;
  • projekta  īstenošana dod ieguldījumu  vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijai, tostarp lauku teritorijai (Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju);
  • projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Minimālā atbalsta intensitāte – 40%, maksimālā  – 75 %.

 

Stratēģijas mērķis M1 -  Vietējās ekonomikas stiprināšana.

 

Konkursa apraksts, kritēriji - Paziņojums

 

Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no 2024. gada 05. maija līdz 2024. gada 05. jūnijam plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - EPS  

Projekta pieteikumu var iesniegt  tikai reģistrētie Lauku atbalsta dienesta klienti . Kā kļūt par LAD klientu - skatīties ŠEIT 

 

Obligāti jāveic projekta pašnovērtējums un jāpievieno pie projekta pieteikuma - Pašnovērtējuma veidlapa

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā pieejamie normatīvie akti un veidlapas 

 

Ar biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023. - 2027. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties kraslavaspartneriba.lv un, iepriekš piesakoties telefoniski vai elektroniski konsultācijai klātienē biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī seminārā 9.05.2024.

 

Seminārs par projektu iesniegšanas kārtību notiks 2024. gada 9. maijā  plkst. 13:00  Skolas ielā 7 (zālē), Krāslavā. 

 

Projektu konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (intervences kods – LA19) aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

 

Uzzini vairāk par projekta pieteikuma sagatavošanas metodiku:

  • Video ieraksts par projekta pieteikuma sagatatavošanu uzņēmējdarbības veicināšanai - Skatīties šeit
  • Video ieraksts par to, kas jaņem vērā LEADER projekta finanšu, tirgus izpētes u.c.  dokumentu sagatavošanā - Skatīties šeit

 

Papildu informācija: 

T. 25608232 (Zane Ločmele)

T. 26195753 (Aina Dzalbe)

E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 

 

 
      Atpakaļ