129532

Tiekamies Aulejā!
12.08.2023


Krāslavas rajona partnerība turpina organizēt Dārza svētkus un īstenot pilsoniskās līdzdalības aktivitātes Krāslavas novada lauku teritorijās. Šoreiz aicinām uz diskusiju Aulejas un kaimiņu pagastu iedzīvotājus, lai diskutētu par līdzdalības budžetu, iedzīvotāju iniciatīvas nozīmi teritorijas attīstībā un pilsonisko atbildību.

 

12. augustā, plkst. 14.00, Aulejā (Roberta Pudnika ielā 10) notiks:

- diskusija par iedzīvotāju padomēm (moderēs Āris Ādlers);

- pieredzes stāsti no Rēzeknes novada (dalīsies Jolanta Smane);

- Elizabetes (Ilze Vovka) grāmatas "AGAPE" atklāšana (vadīs Žaneta Moiseja); 

- radošā darbnīca un meistarklase pieaugušajiem un bērniem. 

Lietus gadījumā pasākums nostiks Aulejas tautas nama telpās.

 

Krāslavas rajona partnerība sadarbībā ar Augšdaugavas novada biedrību "Partnerība "Kaimiņi"" un Preiļu - Līvānu novadu biedrību "KŪPĀ" turpina īstenot Britu Padomes finansētu projektu "Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību", kura ietvaros organizē Dārza svētkus Krāslavas novadā.

 

 
      Atpakaļ