2009

 

„Krāslavas rajona integrētā attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam”

Īstenot vietējo attīstības stratēģiju biedrības darbības teritorijā...

Vairāk
 

„Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana”

Sekmēt efektīvu Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.–2013.gadam īstenošanu...

Vairāk
 

Jauna vides dizaina objekta izveide Krāslavas pilsētā

Izveidot Krāsalvas pilskalnā jaunu vides dizaina objektu, darot pievilcīgāku Krāslavas pilskalnu un uzlabojot Krāslavas viesu un krāslaviešu dzīves kv...

Vairāk
 

„Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas un Jēkabpils vietējām rīcības grupām”

Veicināt Krāslavas rajona partnerības sadarbību ar citām vietējām rīcības grupām Latvijā...

VairākArhīvs
2023 (3)2022 (11)2021 (29)2020 (14)2019 (6)2018 (1)2015 (2)2014 (4)2013 (5)2012 (1)2011 (2)2009 (4)